ĐỒNG PHỤC TÙNG QUÂN CAM KẾT:

 Thiết kế mẫu chuẩn cho tới khi khách hàng ưng ý.
 Sử dụng đúng chất liệu vải quý khách đã chọn.
 Chất lượng may tốt nhất, đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
 Giao hàng đúng hẹn cho khách hàng.
 Sửa chữa mọi lỗi phát sinh do thiết kế hoặc sản xuất nếu có.

CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG

– Quy trình đặt hàng may đồng phục
– Cam kết dịnh vụ may đồng phục
– Chế độ bảo hành may đồng phục

Hy vọng Quý khách có sự lựa chọn ưng ý nhất với những mẫu đồng phục ngành nghề dưới đây:

Đồng phục Học sinh hs55

MÃ SẢN PHẨM: hs55

Đồng phục Học sinh hs54

MÃ SẢN PHẨM: hs54

Đồng phục Học sinh hs53

MÃ SẢN PHẨM: hs53

Đồng phục Học sinh hs52

MÃ SẢN PHẨM: hs52

Đồng phục Học sinh hs51

MÃ SẢN PHẨM: hs51

Đồng phục Học sinh hs50

MÃ SẢN PHẨM: hs50

Đồng phục Học sinh hs49

MÃ SẢN PHẨM: hs49

Đồng phục Học sinh hs48

MÃ SẢN PHẨM: hs48

Đồng phục Học sinh hs47

MÃ SẢN PHẨM: hs47

Đồng phục Học sinh hs46

MÃ SẢN PHẨM: hs46

Đồng phục Học sinh hs45

MÃ SẢN PHẨM: hs45

Đồng phục Học sinh hs44

MÃ SẢN PHẨM: hs44

Đồng phục Học sinh hs43

MÃ SẢN PHẨM: hs43

Đồng phục Học sinh hs42

MÃ SẢN PHẨM: hs42

Đồng phục Học sinh hs41

MÃ SẢN PHẨM: hs41

Đồng phục Học sinh hs40

MÃ SẢN PHẨM: hs40

Đồng phục Học sinh hs39

MÃ SẢN PHẨM: hs39

Đồng phục Học sinh hs38

MÃ SẢN PHẨM: hs38

094.363.8998